לו"ז הסדנאות האקדמיות – חורף תשע"ו


עבור סטודנטים בסמסטר הראשון ללימודיהם, ההרשמה מתבצעת אך ורק דרך החונכים החברתיים.


סדנאות לפי מקצוע

 

מקצוע יום שעה           תאריך        חדר
אינפי 1מ שני 18:00 22.6.2015 אולמן 103
כימיה אורגנית שני 16:30-19:30 22.6.2015 אולמן 104
רביעי 17:30 24.6.2015 אולמן 708
שלישי 14:30 23.6.2015 המחלקה להוראת המדעים 309
מבוא למדמ"ח ראשון 16:30 21.6.2015 אולמן 103
רביעי 16:30 24.6.2015 אולמן 102
חוזק 1 ראשון 16:30 21.6.2015 אולמן 202
פיסיקה 1מ חמישי 14:30 25.6.2015 אולמן 103
פיסיקה 2
חמישי 14:30 25.6.2015 אולמן 708
פיסיקה 1 חמישי 12:30 25.6.2015 יעודכן בהמשך
שני 18:00 22.6.2015 אולמן 604
שפת סי שלישי 17:00 23.6.2015 אולמן 201
סדנאות לפי יום
יום מקצוע שעה תאריך כיתה
ראשון חוזק 1 16:30 21.6.2015 אולמן 202
מבוא למדעי מחשב 16:30 21.6.2015 אולמן 103
שני כימיה אורגנית 17:30 22.6.2015 אולמן 104
פיסיקה 1 18:00 22.6.2015 אולמן 604
אינפי 1מ 18:00 22.6.2015 אולמן 103
שלישי שפת סי 17:00 23.6.2015 אולמן 201
רביעי כימיה אורגנית 17:30 24.6.2015 אולמן 708
מבוא למדעי מחשב 16:30 24.6.2015 אולמן 102
חמישי פיסיקה 1מ 14:30 25.6.2015 אולמן 103
כימיה אורגנית 12:30 25.6.2015 אולמן 101
פיסיקה 2 14:30 25.6.2015 אולמן 708
פיסיקה 1 12:30 25.6.2015 יעודכן בהמשך