בחנים אביב תשע"ה

מקצוע תאריך יום
אלגברה 1מ 28.05.2015 חמישי
אלגברה ליניארית מ' 28.05.2015 חמישי
אלגברה א 28.05.2015 חמישי
חדו"א 1 08.05.2015 שישי
חדו"א 1נ' 08.05.2015 שישי
חדו"א 1מ' 10.05.2015 ראשון
אינפי 1מ' 10.05.2015 ראשון
אינפי 2מ' 27.05.2015 רביעי
אינפי 1 10.05.2015 ראשון
חוזק 1 02.06.2015 שלישי
ביולוגיה 1 04.06.2015 חמישי