אודות הפרויקט

היוזמה להקמת הפרויקט לקידום בני המיעוטים בטכניון הייתה על ידי משפחת פטסי ובני לנדא. 
תודתנו העמוקה נתונה למשפחת לנדא על יוזמתם הברוכה להשקת הפרויקט ועל המעורבות, האחריות והנדיבות שהם מגלים בנושא צמצום פערים בחברה הישראלית.

הפרויקט לקידום בני המיעוטים מופעל על ידי היחידה לקידום סטודנטים בטכניון הפועלת במסגרת דיקנט הסטודנטים.
הפרויקט מיועד לצמצם את קשיי ההסתגלות של סטודנטים בני המיעוטים ולהקל על המעבר הרגשי והלימודי למוסד בעל דרישות לימודיות גבוהות ביותר.

לפרויקט שלושה ממדים:
חניכה אישית – במהלך הסמסטר הראשון ללימודים כל סטודנט חדש מלווה על ידי חונך ותיק מאותה פקולטה והוא מייעץ ותומך בו במהלך כל הסמסטר.
חניכה אקדמית – במקצועות היסוד מתקיימות סדנאות אקדמיות המועברות על ידי סטודנטים מצטיינים. מופעל מאמץ ממוקד על מנת שיהיה קשר בין החונכים האקדמיים לחונכים האישיים ורכז מיוחד ממונה על תחום הפעלת הסדנאות.
ייעוץ פרטני – סטודנט המתמודד עם קשיים רגשיים ולימודיים פונה לייעוץ פרטני ליחידה לקידום סטודנטים.

הפרויקט מנוהל על ידי סטודנטים ערבים ותיקים ומודרך על ידי צוות היחידה לקדום סטודנטים.
כל החונכים האקדמיים והאישיים עברו הכשרות מתאימות על מנת שיוכלו להצליח בעבודתם.

תודתנו נתונה לפרופ' דאוד בשותי, סגן דיקן הפקולטה למתמטיקה , לד"ר נאדר אגא מרצה בפקולטה למתמטיקה ולסאהר איסמיר דוקטורנט מהפקולטה למדעי המחשב על הייעוץ, התמיכה והשותפות המלאה בארגון האקדמי של הפרויקט.