קבוצות בפייסבוק


העמוד הרשמי של הפרויקט
: https://www.facebook.com/landa.pro

להלן רשימת הקבוצות הרשמיות של הפרויקט, כל קבוצה אחרת היא לא רשמית ולא שייכת לפרויקט.
שימו לב, כל קבוצה מתחילה ב Landa.pro .
בקבוצות אתם יכולים לשאול שאלות/לענות לחברים/להוסיף רעיונות וכו.
החונכים האקדמיים שמעבירים אותה סדנא, יכנסו מדי פעם ויענו על שאלותיכם, הם לא חייבים לענות על כל שאלה, והמטרה היא לעזרו אחד לשני בקבוצת הפייסבוק, והחונכים יתמכו בכם.

Landa.pro חדוא 1

https://www.facebook.com/groups/293456247520490/

—————————————————————————-

Landa.pro חדוא 1מ/1נ

https://www.facebook.com/groups/1598085657079292/

—————————————————————————-

Landa.pro אנפי 1מ

https://www.facebook.com/groups/313284968864967/

—————————————————————————-

Landa.pro יסודות הכימיה/א

https://www.facebook.com/groups/1488367518093621/

—————————————————————————-

Landa.pro כימיה כללית

https://www.facebook.com/groups/810827542289177/

—————————————————————————-

Landa.pro מכניקה הנדסית

https://www.facebook.com/groups/1532650773647875/

—————————————————————————-

Landa.pro פיסיקה 1/1ל

https://www.facebook.com/groups/1412328005675289/

—————————————————————————-

Landa.pro פיסיקה 1מ

https://www.facebook.com/groups/943841165645581/

—————————————————————————-

Landa.pro פיסיקה 1פ

https://www.facebook.com/groups/1535488580001724/

—————————————————————————-

Landa.pro שפת סי

https://www.facebook.com/groups/602642323195633/

—————————————————————————-

Landa.pro מבוא למדעי המחשב

https://www.facebook.com/groups/378298315669693/

—————————————————————————-

Landa.pro חוזק 1

https://www.facebook.com/groups/1435160500111712/

—————————————————————————-

Landa.pro כימיה אורגנית

https://www.facebook.com/groups/1038673739493492/

—————————————————————————-

Landa.pro אינפי 2מ

https://www.facebook.com/groups/1403262206660446/

—————————————————————————-

Landa.pro חדוא 2ת

https://www.facebook.com/groups/804082046340441/

—————————————————————————-

Landa.pro מערכות ספרתיות

https://www.facebook.com/groups/383165235208514/

—————————————————————————-

Landa.pro פיסיקה 2ממ

https://www.facebook.com/groups/844501252252407/