כללי התנהגות בסדנאות

להלן כללי ההתנהגות בסדנא – שמרו עליהם!

  • הנוכחות בסדנאות היא חובה.
  • במידה ואינך יכול להגיע עליך לעדכן את החונך האישי שלך בסיבה לכך.
  • לסדנא מגיעים בזמן ולא מאחרים.
  • אין לאכול בזמן הסדנא ואין להפריע בשום דרך שהיא.
  • חובה לשאול אם לא מבינים.
  • יש להתכונן לסדנא ולהכין את התרגילים שניתנים.
  • יש לעדכן את החונך האקדמי / האישי במידה ואינכם מבינים נושא מסוים (למרות הסיוע) ע"מ לשקול דרכי סיוע אחרות.
  • יש לבצע את המבדקים הניתנים בסדנא ע"מ שיהוו עבורכם מדד להבנה מעמיקה של החומר הנלמד.
  • במידה ויש לכם ביקורת על הנעשה בסדנא – ניתן ליצור קשר עם רכזי הפרויקט.